Bliže se upisi u srednje škole – evo što sve morate znati ako vaše dijete želi u sportske razrede ili gimnazije….

 

Za sve one koji žele upisati sportske razrede ili gimnazije ključna napomena – dobro pazite na rokove za prijavu u sustav sportskog bodovanja!  

Izbor srednje škole velika je životna odluka i stres – potrebno je dobro promisliti o djetetovim sposobnostima, afinitetima, ambicijama i planovima, a kad su u pitanju plivači stvar se dodatno komplicira i pitanjem kako uskladiti školu i treninge i treba li zato školu birati po adresi ili ipak kvaliteti i programima…. Svim osmašima i njihovim roditeljima želimo da donesu dobru i pametnu odluku, a mi vam na jednom mjestu donosimo sve potrebne informacije o upisima i načinu ostvarivanja sportskih bodova.

Sredinom  proljeća Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim je internetskim stranicama  objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., u kojoj su  navedene sve relevantne informacije za upis u srednje škole. Od prošle je školske godine omogućeno da se  prijave i upisi provode online, preko stranice www.upisi.hr . Za prijavu u sustav potrebno je AAI korisničko ime i lozinka. AAI korisničko ime isto je ono koje koristite za pristup E-dnevniku.

U spomenutoj je publikaciji navedeno više informacija o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji se prijavljuju u razredne odjele za sportaše i kandidata koji prijavljuju umjetničke programe.

Također, prikazani su i primjeri bodovanja za različite obrazovne programe, kao i informacije o svemu što elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža. Spomenuti ćemo pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome prijavljenome programu obrazovanja. Kao što MZO navodi u svojoj prošlogodišnjoj publikaciji: „Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr , a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom. Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja“.

Želimo vam skrenuti pažnju na još neke korisne informacije. Na poveznici https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/  moguće je pronaći kalkulator bodova za upis u srednju školu te vidjeti prošlogodišnje bodovne pragove. Za one koji voli raditi analize, navodimo jednu izuzetno zanimljivu poveznicu pod imenom Školski e- Rudnik. Na navedenoj je stranici prikazano sljedeće:

 • ŠeR – Školski e-Rudnik – adresar školskih ustanova, geografsku distribuciju škola i učenika, razne statističke podatke o školama, učenicima i o obrazovnim programima te demografske trendove po školskim godinama.
 • ŠeR – Školski e-Rudnik (Vol. 2) – prikaz statističkih podataka  o općem uspjehu učenika, njihovim ocjenama, opravdanim i neopravdanim izostancima, pedagoškim mjerama te trendove po školskim godinama.
 • ŠeR – Školski e-Rudnik (Vol. 3) – prikaz rezultata učenika na državnoj maturi, njihovih ocjena u završnim razredima osnovnih i srednjih škola, trendove po školskim godinama te upise na visoka učilišta.

Tko voli detaljne analize, svidjet će mu se mogućnosti koje spomenute stranice pružaju.

Ukratko o načinu bodovanja

Zajednički element – prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovne škole iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima. Od toga dva predmeta određuje Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova. 2. Dodatni element

Dodatni element – sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata, te se vrednuju na osnovi:

 • provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti (prijemni ispit)
 • rezultata postignutih na natjecanjima u znanju. Pravo na izravan upis imaju učenici koji pojedinačno osvojili 1., 2. ili 3. mjesto u 5., 6., 7. ili 8. razredu na državnim i međunarodnim natjecanjima znanja. Ista razina natjecanja bodove može donijeti i učenicima koji su se natjecali u skupinama u 5., 6., 7. i 8. razredu. Za prvo se mjesto dobivaju četiri boda, za drugo tri, a za treće dva boda. Pojedinac i član skupine koji je na natjecanju samo sudjelovao i osvajao niža mjesta dobiva pri upisima jedan bod.
 • rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava, pri čemu učeniku (članu skupine) prvo osvojeno mjesto donosi tri boda, drugo dva, a treće mjesto u ekipnom natjecanju donosi jedan bod.

Poseban element – uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja. Učenicima se priznaje isključivo jedno (najpovoljnije) od sljedećih prava:

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama
 • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
 • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo
 • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

Temeljem ovih kriterija kandidatima se može dodijeliti jedan bod, osim kandidatima koji su pripadnici romske nacionalne manjine, a kojima se dodjeljuju dva boda.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne programe obrazovanja.

Prijava za obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše

Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na sljedeći način: uspjeh u školi + sportski bodovi.

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenoga sportskoga saveza, te se na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja, kandidatima dodjeljuje  najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza, kandidati mogu dobiti najviše:

 • 80 bodova za prvu skupinu sportova – u tu skupinu spada i plivanje
 • 72 boda za drugu skupinu sportova
 • 64 boda za treću skupinu sportova.

Način raspodjele bodova sportašima iz I. skupine sportova: Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, dijele bodove na način da prvi na listi dobiva maksimalnih 80 bodova, dok sljedeća 24 kandidata dobivaju po jedan bod manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

Izuzetno je važno poštivati rokove prijave u sustav, kako bi se kandidati našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na razredne odjele za sportaše; kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku.

Kandidati koji u roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše, neće biti u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše.

Kako bi dobili neku sliku o postupku prijave i okvirnim datumima, u nastavku donosimo opis postupka i važne datume.

Opis postupka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

23.5-31.5.2022.

Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-listi prema sportovima

01.06.2022.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

02.06.-14.06.2022.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne liste

14.06.2022.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15.06.-20.06.2022.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta

21.06.2022.

Unos zaprimljenih rang-listi u NISpuSŠ te dodijeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21.06.-24.06.2022.

Da ponovimo, izuzetno je važno pratiti objave na stranicama HPS-a, kao i matičnog plivačkog kluba te se  na vrijeme javiti se u svoj klub iskazati interes za upis u odjele za sportaše. Klub će tada te podatke javiti HPS-u koji na svojim internetskim stranicama, objavljuje poziv, preliminarnu i konačnu rang listu kandidata.

Prilikom izračuna bodova za rang listu gledaju se 3 kriterija:

 • poredak na listi najsvestranijih plivača i plivačica (gledaju se samo kandidati koji upisuju srednju školu, bez obzira na godište). Od ukupno šest rezultata (grupa) disciplina koji se boduju u Listi uspješnosti plivača za dobne skupine kadeta i mlađih juniora, pri rangiranju  će se uzeti u obzir najbolji rezultati tri (grupe) discipline i zbrojiti prema HPS bodovima
 • najvrjedniji rezultat izražen u FINA bodovima. Svi ostvareni rezultati u plivačkim disciplinama se vrednuju prema bodovima. Bodovi se dodjeljuju u ovisnosti o postignutom vremenu, posebno za svaku disciplinu, prema tablicama HPS-a, te
 • nastup za reprezentaciju.

Mali savjet: ako ste sigurni kako se Vaše dijete neće upisati u sportsko odjeljenje, nemojte ga niti prijavljivati na listu  jer time utječete na plasman drugog djeteta. Ako Vaše dijete nije zainteresirano za sportsko odjeljenje, nemojte samo testirati, budite solidarni prema drugima 😊

Odjeli za sportaše u Republici Hrvatskoj